Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi

Hollanda üniversite erasmus vizesi hakkında

Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi

Hollanda’da Eğitim

Hollanda, yabancı uyruklu öğrencilere, üniversite eğitimi alanında diğer pek çok Avrupa ülkesinin sağlamadığı olanakları sunması ile tanınan ülkelerdendir.

Resmi Hollanda dili olan Felemenkçe’ yi bilmenizi şart tutmayan devlet, aynı zamanda Avrupa’da İngilizce eğitimi ilk olarak vermeye başlayan ülkedir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca eğitim alma olanağı sunan Hollanda’da üniversite eğitimi almak isteyenlere 1500’ e yakın uluslararası eğitim ve ders sunulmaktadır.

Hollanda Eğitim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Kendi vatandaşları için eğitimi ücretsiz olarak ve kamu hizmeti kapsamında sağlayan Hollanda’da eğitim sistemi, anayasa ile desteklenen ve korunan eğitim sistemi özgürlüğü özelliklerine sahiptir.

Bu sistem doğrultusunda;

 • Veliler çocuklarını kendi seçtiği okula gönderebilmektedir.
 • Talep edilirse farklı inançlara ya da dünya görüşlerine sahip olanlar, kendi okullarını açabilmektedirler.
 • Açılan her okul kendi içinde eğitim politikası oluşturabilmektedir.

Hollanda’da eğitim almak isteyenler düşünülere, hükümet tarafından her okul için farklı bir bütçe temin edilmektedir. Temel eğitimi desteklemek amacıyla 4 yaşında başlayan eğitim, 12 sene zorunlu tutulmaktadır. Temel eğitim 6 yaşında başlamakla birlikte okul öncesi eğitim zorunlu değildir.

Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi

Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi

Öğrenciler 8.sınıfa geldiğinde CITO olarak adlandırılan bir sınava girmekte ve bu sınav Türkiye’deki OKS ile benzerlik göstermektedir. 3 farklı çeşidi olan orta öğrenim konusunda öğrenciler bu sınav doğrultusunda yönlendirilmektedir. Hollanda’da orta derece eğitim kurumları;

 • VWO (lise eğitimi)
 • HAVO (Meslek yüksekokuluna hazırlık lisesi)
 • VMBO (orta dereceli meslek eğitimine hazırlık eğitimi)

şeklinde 3 başlıkta toplanmaktadır. Öğrencileri üniversiteye hazırlayan sistem VWO olup, bu sistem sınıfının en uzun süren eğitim türüdür ve 6 sene devam eder. Öğrenciler için orta öğrenim için Felemenkçe ve bir yabancı dil öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.

Hollanda Üniversite Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

16 milyon eğitimli nüfusu ile dünyanın en zengin 15 ülkesinden biri olan Hollanda, kozmopolit bir yapıda olup güvenli ve modern bir anlayış çerçevesinde varlığını sürdürmektedir. Bu özellikleri düşünüldüğünde Hollanda’da üniversite eğitimi almak oldukça makul bir seçenek olmaktadır. 2008 senesinde en iyi 200 üniversite listesi içerisinde 11 üniversitesi olan Hollanda, yabancılık hissetmeden eğitim alınabilen ve idealist eğitim anlayışına sahip olan bir ülkedir.

Yalnızca Amsterdam Üniversitesi için ayrılan bütçe yarım milyar euro olup, ülke, devlet kaynaklarını üniversitelere ayırma konusunda Avrupa lideridir. Avrupa’nın bir yabancı dil olarak İngilizce ilk eğitimini veren Hollanda’da Flemenkçe öğrenme zorunluluğu olmaması da ülkenin eğitim

için seçilme nedenlerindendir. Hükümet eğitime dikkat çekmek adına Fransızca ve İspanyolca eğitim seçeneği sunmakta olup, ülkede 900 alanda İngilizce eğitim verilmekte ve tamamı İngilizce olan 1500’e yakın uluslar arası eğitim programı mevcut olmaktadır.

Teori ağırlıklı eğitimleri kapsayan Hollanda eğitim sistemi gereği, ülke hem staj olanakları ile kişileri kariyerine hazırlamakta hem de araştırmaları gelenekselleştirerek akademik kariyer için büyük fırsatlar sunmaktadır.

1 senelik yaşam giderlerinin tarafınızca karşılanması durumunda Hollanda üniversiteleri sizin adınıza vizenizi temin etmektedir. Ayrıca bir diğer avantajlı bilgi de Hollanda üniversitelerinde lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlayan kişilerin 1 senelik geçici çalışma izni aldığı konusudur.

Hollanda Açık Öğretim Üniversiteleri Hakkında Genel Bilgi

Geleneksel olmayan eğitim sistemleri içerisinde örnek teşkil eden Hollanda Açık Öğretim Üniversiteleri son zamanlarda diğer ülkeler için de model oluşturmaktadır

. Bu kurumlarda eğitim almak için reşit olmak ve orta öğretimi bitirmiş olmak yeterlidir. Hollanda açık öğretim üniversitelerinden alınan diplomalar ülkenin tüm üniversiteleri tarafından tanınmaktadır.

Hollanda Yüksek Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgi

Yeni çıkan yasalar doğrultusunda eğitim sistemin değişikliklere giden Hollanda’da, bu değişiklikler kapsamında, akademik yılı öğrencilerin topladığı krediler belirlemektedir. 40 saatlik ders, 1 kredi puanı kazanmak anlamına gelirken, amaç 42 hafta süren 1 yıllık akademi takvim süreci sonunda 42 kredi puanı toplanmasıdır. Hollanda’da üniversite eğitimi almak ve okulu 4 senede tamamlamak için 168 kredi alınması gerekiyor ve diş hekimliği, tıp ve eczacılık gibi bölümler daha yüksek kredi gerektiriyor.

Hollanda’da doktora programının ilk yılını tamamlayan öğrenciler Propaedeutisch Examen sınavına girme zorunluluğu bulundurmaktadır. Eğitimin Hollanda’da devam etmesini talep etmeden önce bu öğrencilerin okumak istedikleri üniversiten gerekli kriterleri öğrenmeleri gerekmektedir.

En az 4 sene süren eğitimin bitiminde Doctoral Examen sınavının verilmesi ve 60 sayfalık bir tez yazısı sunulması zorunludur. Öğrencilerinin talep halinde tezlerini yabancı dilde yazmaları mümkün olurken, tezin savunması ise dekanlığa karşı yapılmaktadır. Doktora öğrencileri akademik asistan olarak görev alabilirken aynı zamanda kendilerinden beklenen bilimsel konulara ilişkin araştırma yapmalarıdır.

Hollanda Erasmus Programı Hakkında Bilgi

Hollanda’ya Erasmus Programı ile Hollanda’ya seyahat edecek olan TC vatandaşlarının istenen evrakları Konsolosluğa sunmaları şarttır. Belgelerin; orijinalleriyle birlikte 2 fotokopisinin de olması, güncel, Hollanda’ya seyahat amacına yönelik ve Flemenkçe tercümeleri eklenerek sunulması istenen şartlardan bazılarıdır.

Hollanda Erasmus Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. İkamet izni (oturum izni) başvuru formu ( Hollanda ana dilinde, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış, diğer belgelerdeki bilgileri destekleyerek, iki nüsha olarak ve başvuran kişi 18 yaşından küçükse ebeveynlerin ikisinin de imzasını taşıyacak şekilde)
 2. Fotoğraf (Hollanda vize başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere 3 adet, 3,5×4,5 cm, vize başvuru sahibinin güncel görünümünü temsilen, en geç son 3 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve başvuranın pasaportunda bulunan daha önce aldığı herhangi bir vizede kullanılmamış olarak)
 3. Pasaport (En geç 10 sene önce çıkarılmış, seyahat bitiş tarihinden sonra en az 3 ay geçerliliği devam eden, vize için 2 boş sayfa içeren, hasar görmemiş bir pasaport ve varsa Schengen ülkeleri, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların, ek olarak biometik bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopileri)
 4. Hollanda’daki gidilecek olan okulun kabul belgesi (Eğitim süresi ve adresini içerecek şekilde, fotokopi ya da scan çıktısı halinde)
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Hollanda Erasmus vize başvurusu yapanın aile ve ikamet adres bilgileri, güncel tarih ibaresiyle kayıt örneği ve nüfus cüzdanının her iki yüzü sunulacak şekilde)
 6. Seyahat sağlık sigortası (Hollanda’da kalma süresini ve tüm Schengen bölgesini kapsayan, en az 30.000 euro teminat sağlayan sağlık sigortasının aslı)
 7. Türkiye’deki üniversiteden alınan yazı (Gidiş amacını ve Erasmus / Sokrates burslusu olarak bir Hollanda üniversitesinde okunacağını belirten)
 8. Taahhütname (Noter tasdikli, Hollandanca tercümeli ve tüm gelir kanallarının aslına ek 2 fotokopisi ile birlikte)
 9. Sponsor belgeleri (Erasmus projesi kapsamında sponsor olacak ebeveynlerin mesleki ya da maddi durumuna ilişkin belgeler)
 10. Muvafakatname ( Reşit olmayan kişilerin başvurularında ebeveynlerin ya da vasilerin noterden son 6 ay içerisinde çıkarttığı muvafakatnamenin aslı ve fotokopisi)
 11. Eğitim programı sertifikası (Menşe ülkenin eğitim programına dair)
 12. Masraflara ilişkin teminatlar ( Konaklanacak otel ya da kişi yanına dair teminat beyanı)
 13. Uçak bileti rezervasyonları
 14. Kurumun düzenlendiği eğitim bursunu kanıtlayan teminatlar

Hollanda Erasmus Vizesi Başvuru İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru için Hollanda’dan kabul aldığınızı gösteren ve okul tarafından gönderilen mektubun sunulması, evrakın başvuru öncesi temin edilmesi zorunludur.

Ebeveynlerin temin ettiği taahhütname, Federal Eğitim Teşvik kanununda yer alan garanti oranına uygun düzenlenmiş ve ödemeyi garanti edecek şekilde olmalıdır.

Verilen taahhüttü desteklemek adına ebeveynlerin maaş hesabı cüzdanları, mal varlıkları, ödeme gücünü gösteren tüm evrakların hem aslı hem de 2 fotokopisi ibraz edilmelidir. Belgelerin imzası noter tarafından tasdiklenmeli ancak çeviri yapılması gerekmemektedir.

Hollanda’da Bulunan Üniversiteler

 • Amsterdam Üniversitesi
 • Delft Teknoloji Üniversitesi
 • Eindhoven Teknoloji Üniversitesi
 • Rotterdam Erasmus Üniversitesi
 • Lahey Üniversitesi
 • Hogeschool Eindhoven
 • Hogeschool Van Amsterdam
 • Hogeschool Van Utrecht
 • Ljselland Polytechnic
 • Leiden Üniversitesi
 • Nijenrode Üniversitesi
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Open Üniversity Of The Netherlands
 • Tilburg Üniversity
 • Groningen Üniversitesi
 • Limburg Üniversitesi
 • Nijmegen Üniversitesi
 • Twente Üniversitesi
 • Utrecht Üniversitesi
 • Vrije Üniversitesi
 • Wageningen Üniversitesi

Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi S.S.S

Hollanda'da Üniversite Eğitimi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Hollanda'da eğitim yapılacak kuruma başvuru yapılır, kabul onayı geldiğinde kabul mektubu istenir. Gerekli diğer belgelerle birlikte vize başvuru merkezinden randevu alınarak vize talebinde bulunulur.

Hollanda Üniversite Eğitimi Vize Ücreti Nedir?

Hollanda Schengen vize bölgesi bir ülke olduğundan Hollanda Eğitim vizesi için 80 Euro konsolosluk ücreti ödenmelidir, bunun yanında vize başvuru merkezine 30 Euro ödemede bulunulur.

Hollanda Üniversite Eğitimi Vizesi Sonuçlanma Süresi Nedir?

Hollanda konsoloslukları Hollanda Eğitim vizesi için başvuruları 5-7 iş günü içinde sonuçlandırmaktadır. Fakat öğrenciler olası gecikmeyi göze alarak bir ay öncesinden vize başvurularını yapmalıdır.

Hollanda Erasmus Vizesi sayfamızı ziyaret ediniz.