Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi

Hollanda üniversite erasmus vizesi hakkında

Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi

Hollanda’da Eğitim

Hollanda, yabancı uyruklu öğrencilere, üniversite eğitimi alanında diğer pek çok Avrupa ülkesinin sağlamadığı olanakları sunması ile tanınan ülkelerdendir.

Resmi Hollanda dili olan Felemenkçe’ yi bilmenizi şart tutmayan devlet, aynı zamanda Avrupa’da İngilizce eğitimi ilk olarak vermeye başlayan ülkedir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca eğitim alma olanağı sunan Hollanda’da üniversite eğitimi almak isteyenlere 1500’ e yakın uluslararası eğitim ve ders sunulmaktadır.

Hollanda Eğitim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Kendi vatandaşları için eğitimi ücretsiz olarak ve kamu hizmeti kapsamında sağlayan Hollanda’da eğitim sistemi, anayasa ile desteklenen ve korunan eğitim sistemi özgürlüğü özelliklerine sahiptir.

Bu sistem doğrultusunda;

 • Veliler çocuklarını kendi seçtiği okula gönderebilmektedir.
 • Talep edilirse farklı inançlara ya da dünya görüşlerine sahip olanlar, kendi okullarını açabilmektedirler.
 • Açılan her okul kendi içinde eğitim politikası oluşturabilmektedir.

Hollanda’da eğitim almak isteyenler düşünülere, hükümet tarafından her okul için farklı bir bütçe temin edilmektedir. Temel eğitimi desteklemek amacıyla 4 yaşında başlayan eğitim, 12 sene zorunlu tutulmaktadır. Temel eğitim 6 yaşında başlamakla birlikte okul öncesi eğitim zorunlu değildir.

Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi

Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi

Öğrenciler 8.sınıfa geldiğinde CITO olarak adlandırılan bir sınava girmekte ve bu sınav Türkiye’deki OKS ile benzerlik göstermektedir. 3 farklı çeşidi olan orta öğrenim konusunda öğrenciler bu sınav doğrultusunda yönlendirilmektedir. Hollanda’da orta derece eğitim kurumları;

 • VWO (lise eğitimi)
 • HAVO (Meslek yüksekokuluna hazırlık lisesi)
 • VMBO (orta dereceli meslek eğitimine hazırlık eğitimi)

şeklinde 3 başlıkta toplanmaktadır. Öğrencileri üniversiteye hazırlayan sistem VWO olup, bu sistem sınıfının en uzun süren eğitim türüdür ve 6 sene devam eder. Öğrenciler için orta öğrenim için Felemenkçe ve bir yabancı dil öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.

Hollanda Üniversite Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

16 milyon eğitimli nüfusu ile dünyanın en zengin 15 ülkesinden biri olan Hollanda, kozmopolit bir yapıda olup güvenli ve modern bir anlayış çerçevesinde varlığını sürdürmektedir. Bu özellikleri düşünüldüğünde Hollanda’da üniversite eğitimi almak oldukça makul bir seçenek olmaktadır. 2008 senesinde en iyi 200 üniversite listesi içerisinde 11 üniversitesi olan Hollanda, yabancılık hissetmeden eğitim alınabilen ve idealist eğitim anlayışına sahip olan bir ülkedir.

Yalnızca Amsterdam Üniversitesi için ayrılan bütçe yarım milyar euro olup, ülke, devlet kaynaklarını üniversitelere ayırma konusunda Avrupa lideridir. Avrupa’nın bir yabancı dil olarak İngilizce ilk eğitimini veren Hollanda’da Flemenkçe öğrenme zorunluluğu olmaması da ülkenin eğitim

için seçilme nedenlerindendir. Hükümet eğitime dikkat çekmek adına Fransızca ve İspanyolca eğitim seçeneği sunmakta olup, ülkede 900 alanda İngilizce eğitim verilmekte ve tamamı İngilizce olan 1500’e yakın uluslar arası eğitim programı mevcut olmaktadır.

Teori ağırlıklı eğitimleri kapsayan Hollanda eğitim sistemi gereği, ülke hem staj olanakları ile kişileri kariyerine hazırlamakta hem de araştırmaları gelenekselleştirerek akademik kariyer için büyük fırsatlar sunmaktadır.

1 senelik yaşam giderlerinin tarafınızca karşılanması durumunda Hollanda üniversiteleri sizin adınıza vizenizi temin etmektedir. Ayrıca bir diğer avantajlı bilgi de Hollanda üniversitelerinde lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlayan kişilerin 1 senelik geçici çalışma izni aldığı konusudur.

Hollanda Açık Öğretim Üniversiteleri Hakkında Genel Bilgi

Geleneksel olmayan eğitim sistemleri içerisinde örnek teşkil eden Hollanda Açık Öğretim Üniversiteleri son zamanlarda diğer ülkeler için de model oluşturmaktadır

. Bu kurumlarda eğitim almak için reşit olmak ve orta öğretimi bitirmiş olmak yeterlidir. Hollanda açık öğretim üniversitelerinden alınan diplomalar ülkenin tüm üniversiteleri tarafından tanınmaktadır.

Hollanda Yüksek Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgi

Yeni çıkan yasalar doğrultusunda eğitim sistemin değişikliklere giden Hollanda’da, bu değişiklikler kapsamında, akademik yılı öğrencilerin topladığı krediler belirlemektedir. 40 saatlik ders, 1 kredi puanı kazanmak anlamına gelirken, amaç 42 hafta süren 1 yıllık akademi takvim süreci sonunda 42 kredi puanı toplanmasıdır. Hollanda’da üniversite eğitimi almak ve okulu 4 senede tamamlamak için 168 kredi alınması gerekiyor ve diş hekimliği, tıp ve eczacılık gibi bölümler daha yüksek kredi gerektiriyor.

Hollanda’da doktora programının ilk yılını tamamlayan öğrenciler Propaedeutisch Examen sınavına girme zorunluluğu bulundurmaktadır. Eğitimin Hollanda’da devam etmesini talep etmeden önce bu öğrencilerin okumak istedikleri üniversiten gerekli kriterleri öğrenmeleri gerekmektedir.

En az 4 sene süren eğitimin bitiminde Doctoral Examen sınavının verilmesi ve 60 sayfalık bir tez yazısı sunulması zorunludur. Öğrencilerinin talep halinde tezlerini yabancı dilde yazmaları mümkün olurken, tezin savunması ise dekanlığa karşı yapılmaktadır. Doktora öğrencileri akademik asistan olarak görev alabilirken aynı zamanda kendilerinden beklenen bilimsel konulara ilişkin araştırma yapmalarıdır.

Hollanda Erasmus Programı Hakkında Bilgi

Hollanda’ya Erasmus Programı ile Hollanda’ya seyahat edecek olan TC vatandaşlarının istenen evrakları Konsolosluğa sunmaları şarttır. Belgelerin; orijinalleriyle birlikte 2 fotokopisinin de olması, güncel, Hollanda’ya seyahat amacına yönelik ve Flemenkçe tercümeleri eklenerek sunulması istenen şartlardan bazılarıdır.

Hollanda Erasmus Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. İkamet izni (oturum izni) başvuru formu ( Hollanda ana dilinde, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış, diğer belgelerdeki bilgileri destekleyerek, iki nüsha olarak ve başvuran kişi 18 yaşından küçükse ebeveynlerin ikisinin de imzasını taşıyacak şekilde)
 2. Fotoğraf (Hollanda vize başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere 3 adet, 3,5×4,5 cm, vize başvuru sahibinin güncel görünümünü temsilen, en geç son 3 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve başvuranın pasaportunda bulunan daha önce aldığı herhangi bir vizede kullanılmamış olarak)
 3. Pasaport (En geç 10 sene önce çıkarılmış, seyahat bitiş tarihinden sonra en az 3 ay geçerliliği devam eden, vize için 2 boş sayfa içeren, hasar görmemiş bir pasaport ve varsa Schengen ülkeleri, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların, ek olarak biometik bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopileri)
 4. Hollanda’daki gidilecek olan okulun kabul belgesi (Eğitim süresi ve adresini içerecek şekilde, fotokopi ya da scan çıktısı halinde)
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Hollanda Erasmus vize başvurusu yapanın aile ve ikamet adres bilgileri, güncel tarih ibaresiyle kayıt örneği ve nüfus cüzdanının her iki yüzü sunulacak şekilde)
 6. Seyahat sağlık sigortası (Hollanda’da kalma süresini ve tüm Schengen bölgesini kapsayan, en az 30.000 euro teminat sağlayan sağlık sigortasının aslı)
 7. Türkiye’deki üniversiteden alınan yazı (Gidiş amacını ve Erasmus / Sokrates burslusu olarak bir Hollanda üniversitesinde okunacağını belirten)
 8. Taahhütname (Noter tasdikli, Hollandanca tercümeli ve tüm gelir kanallarının aslına ek 2 fotokopisi ile birlikte)
 9. Sponsor belgeleri (Erasmus projesi kapsamında sponsor olacak ebeveynlerin mesleki ya da maddi durumuna ilişkin belgeler)
 10. Muvafakatname ( Reşit olmayan kişilerin başvurularında ebeveynlerin ya da vasilerin noterden son 6 ay içerisinde çıkarttığı muvafakatnamenin aslı ve fotokopisi)
 11. Eğitim programı sertifikası (Menşe ülkenin eğitim programına dair)
 12. Masraflara ilişkin teminatlar ( Konaklanacak otel ya da kişi yanına dair teminat beyanı)
 13. Uçak bileti rezervasyonları
 14. Kurumun düzenlendiği eğitim bursunu kanıtlayan teminatlar

Hollanda Erasmus Vizesi Başvuru İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru için Hollanda’dan kabul aldığınızı gösteren ve okul tarafından gönderilen mektubun sunulması, evrakın başvuru öncesi temin edilmesi zorunludur.

Ebeveynlerin temin ettiği taahhütname, Federal Eğitim Teşvik kanununda yer alan garanti oranına uygun düzenlenmiş ve ödemeyi garanti edecek şekilde olmalıdır.

Verilen taahhüttü desteklemek adına ebeveynlerin maaş hesabı cüzdanları, mal varlıkları, ödeme gücünü gösteren tüm evrakların hem aslı hem de 2 fotokopisi ibraz edilmelidir. Belgelerin imzası noter tarafından tasdiklenmeli ancak çeviri yapılması gerekmemektedir.

Hollanda’da Bulunan Üniversiteler

 • Amsterdam Üniversitesi
 • Delft Teknoloji Üniversitesi
 • Eindhoven Teknoloji Üniversitesi
 • Rotterdam Erasmus Üniversitesi
 • Lahey Üniversitesi
 • Hogeschool Eindhoven
 • Hogeschool Van Amsterdam
 • Hogeschool Van Utrecht
 • Ljselland Polytechnic
 • Leiden Üniversitesi
 • Nijenrode Üniversitesi
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Open Üniversity Of The Netherlands
 • Tilburg Üniversity
 • Groningen Üniversitesi
 • Limburg Üniversitesi
 • Nijmegen Üniversitesi
 • Twente Üniversitesi
 • Utrecht Üniversitesi
 • Vrije Üniversitesi
 • Wageningen Üniversitesi

Hollanda’da Üniversite Eğitimi ve Hollanda Erasmus Vizesi S.S.S

Hollanda'da Üniversite Eğitimi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Hollanda'da eğitim yapılacak kuruma başvuru yapılır, kabul onayı geldiğinde kabul mektubu istenir. Gerekli diğer belgelerle birlikte vize başvuru merkezinden randevu alınarak vize talebinde bulunulur.

Hollanda Üniversite Eğitimi Vize Ücreti Nedir?

Hollanda Schengen vize bölgesi bir ülke olduğundan Hollanda Eğitim vizesi için 80 Euro konsolosluk ücreti ödenmelidir, bunun yanında vize başvuru merkezine 30 Euro ödemede bulunulur.

Hollanda Üniversite Eğitimi Vizesi Sonuçlanma Süresi Nedir?

Hollanda konsoloslukları Hollanda Eğitim vizesi için başvuruları 5-7 iş günü içinde sonuçlandırmaktadır. Fakat öğrenciler olası gecikmeyi göze alarak bir ay öncesinden vize başvurularını yapmalıdır.

Hollanda Erasmus Vizesi sayfamızı ziyaret ediniz.

Hollanda Vatandaşları için Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

Hollanda vatandaşları Türkiye'de çalışma ve oturma izni

Hollanda Vatandaşları için Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye’ye seyahat edecek olan Hollanda vatandaşları eğer resmi pasaport sahibiyse 90 güne kadar Türkiye vizesi uygulamasından muaftır. Ancak umumi pasaport sahiplerinin www.evisa.gov.tr sitesinden e-Vize ya da dış temsilciliklerden 90 güne kadar kalma için vize alması gerekmektedir.

Türkiye’ye seyahat edecek olan ve 3 aydan daha uzun süre kalmayı düşünen umumi pasaport sahibi Hollanda vatandaşlarının, Hollanda’da bulunan Türkiye temsilciliklerine şahsi Türkiye vizesi başvurusu gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Vize işlem süreci göz önünde bulundurularak bu başvurunun seyahatten bir aydan önce gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Hollanda da dahil olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının vize sahibi olması Türkiye’ye giriş için garanti sağlamaz. Sınır yetkilileri konuyla ilgili nihai kararı verecek kişilerdir. Ayrıca Türkiye vize başvurusu için alınan harç, başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.

Hollanda Türkiye vizesi almak isteyenlerin Türkiye’de kalış süresini kapsayan bir seyahat sağlık sigortasına sahip olması da istenen diğer şartlardandır.

Vize uygulamasından muaf olanların ya da seyahat vizesi sahiplerinin 6 ay içinde 90 günü geçmeyecek şekilde konaklama hakkı bulunmaktadır. Esasen, Türk dış temsilciliklerinden temin edilen tüm yabancı vizeleri için 90 güne kadar konaklama sınırı olup daha uzun süreli konaklama talebi halinde İl Göç Müdürlüklerine kısa süreli ikamet için başvuru yapılması gerekmektedir. Çift pasaportu olan yabancı vatandaşların ise ayrı pasaportlara tanınan 90’ar gün hakkını birleştirme imkanı yoktur.

Herhangi bir nedenle Türkiye’ye seyahat edecek olan 18 yaş altı Hollandalı bireyler için vize başvurusunda her iki ebeveynin muvafakatının beyan edilmesi gerekmektedir. Anne babası ayrı çocukların velayeti kimdeyse muvafakatı o ebeveyn temin etmeli, bu durumda bireye seyahatinin amacına uygun vize verilmektedir.

Türkiye E-Vize Uygulaması Nedir?

Türkiye sınır kapılarında daha önceleri verilen bandrol ya da kaşe taşıyan vize uygulamasının yerini alan e-vize sisteminde, Türkiye vize başvuru işlemleri internet sitesi üzerinden girilen bilgiler ve kredi kartı ödemesi aracılığıyla yapılmaktadır. E vize başvuru işlemlerinin onay alması halinde vize sahiplerine vizeleri e-posta yoluyla gönderilir ve kişiler bu belgenin çıktısını sınırda bulunan yetkililere göstermek, seyahat boyunca taşımak zorundadır. Tüm çalışma ve eğitim vize türleri aynı şekilde alınmakla birlikte bu türde vize alacakların Hollanda’da bulunan Türkiye temsilciliklerine şahsen müracaatı gerekmektedir.

Hollanda Vatandaşları için Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Hollanda Vatandaşları için Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye’ye giriş yapacak olan Hollanda vatandaşlarının ibraz etmesi gereken pasaportlarının vize muafiyeti, vize geçerliliği ya da ikamet izni bitişinden sonra 60 gün daha geçerli olması, en çok 10 senelik olması ve hasarsız olması istenmektedir.

Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Resmi pasaport sahiplerinin muaf olduğu vize uygulaması, umumi pasaport sahiplerine ise 90 günlük ikamet hakkı vermektedir. Alınması gereken turist vizesi başvuruları için kişiler davet mektubu ibraz edecekse, bu mektubun; davet eden kişiye ait TC kimlik numarasını, kimliğini, iletişim bilgilerini, akrabalık varsa derecesini, başvuranın ise ismi ve kalacağı süreyi içermesi gerekmektedir.

Davet eden taraf bir kurumsa vergi bilgilerinin sunulması gerekmektedir. Yine davet eden tarafın ise davet mektubu içerisinde başvuru sahibinin seyahati boyunca başvuranın tüm masraflarını kendisinin karşılayabilecek maddi güce sahip olduğunu beyan etmek ve belgelendirmek durumundadır.

Türkiye Oturum İzni Nasıl Alınır?

Türkiye, yabancı ülke vatandaşlarına

 • Oturum izni
 • Aile oturum izni
 • Öğrenci oturum izni
 • Uzun süreli oturum izni
 • İnsani oturum izni
 • İnsan ticareti mağduru oturum izni

şeklinde kalma izni seçenekleri sunmaktadır. Oturum izni olanlar vize almadan Türkiye sınırlarından giriş yapabilmektedir. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi ise Türkiye oturum izni yerine geçmektedir. Vize geçerlilik süresinden, vize muafiyeti geçerlilik süresinden ya da 90 günden fazla kalmayı amaçlayanların oturum izni alması gerekmektedir.

Türkiye’de oturum izni almak isteyen Hollanda vatandaşları, ilgili evrakları Hollanda’da bulunan  Türkiye temsilciliklerine yapmaktadır. Vize ya da vize muafiyetiyle gelip oturum izni başvurusu yapacak olanlar ise Valiliklerce başvuruların alındığını bilmelidir.

Oturum izni başvurusu için talep edilen oturum süresinden sonra 60 gün daha geçerliliği süren pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları gerekmekte ve başvurular, vize ya da vize muafiyet süresi sona ermeden yapılmalıdır. En geç 90 günde sonuçlanan Türkiye oturma izni başvuruları kalma amacına göre her yabancı için ayrı ayrı düzenlenmektedir ve kişinin ikamet adresine gönderilir.

E-ikamet başvurusu

Türkiye içinden gerçekleştirilen oturum izni başvurusu ve uzatma başvuruları e-ikamet sistemi üzerinden yapılır. İlk defa oturum izni alacaklarsa kendilerine verilen randevu tarih ve saatinde İl Göç İdaresinde bulunmalıdır. Oturum izninin bitimine 60 gün kalması itibariyle yapılan oturum izni uzatma talebinde bulunanlar ise istenen evrakları PTT iadeli taahhütlü ya da kargo aracılığıyla ikamet edilecek olan ilin İl Göç İdaresi’ne gönderilmelidir.

Oturum izni uzatma başvurusu yapılması halinde e-ikamet sistemi üzerinden ücretsiz olarak müracaat belgesi verilmektedir ve bu belgeyle süresi dolan oturum izninde dahi talep sonuçlanana kadar ülkede kalma hakkı kazanılmış olur. Belgenin bulunulan ildeki İl Göç İdaresi’ne onaylatılmasıyla Hollanda vatandaşları ülkeden çıkış yapabilmektedir.

Türkiye’de Kısa Dönem Oturma İzni Almak için Gereken Evraklar

Türkiye’de taşınmaz malı olan, ticari ilişki kuracak ya da iş kurma planı olanlar için 1 seneyi geçmeyen kısa dönem oturma izni verilmektedir. Bu talep için Hollanda vatandaşlarının İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gereken belgeler;

 • Oturum izni başvuru formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Kalınacak olan sürede yeterli ve düzenli maddi gelire sahip olduğuna dair beyan belgesi
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası ( İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri sayesinde Türkiye’den sağlık hizmeti alınabileceğini gösteren belge, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan provizyon belgesi, özel sağlık sigortası ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge seçeneklerinden herhangi biri)

şeklindedir.

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Evraklar

 • Oturum izni başvuru formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Kalınacak olan sürede yeterli ve düzenli maddi gelire sahip olduğuna dair beyan belgesi
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge( Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için)
 • Geçerli sağlık sigortası ( İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri sayesinde Türkiye’den sağlık hizmeti alınabileceğini gösteren belge, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan provizyon belgesi, özel sağlık sigortası ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge seçeneklerinden herhangi biri)
 • Önceki oturma izni belgesi (Türkiye’de ticari ilişki veya iş kuracak olan yabancılar için)
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu (Türkiye’de ticari ilişki veya iş kuracak olan yabancılar için)

Türkiye Uzun Süreli Oturum İzni Başvurusu İçin Gereken Evraklar

Türkiye’de minimum sekiz sene kesintisiz ikamet etmiş olanlar, şu belgeler aracılığıyla İl Göç İdaresi’ne uzun süreli Türkiye oturma izni başvurusu yapabilmektedir:

 • Oturum izni başvuru formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Kalınacak olan sürede yeterli ve düzenli maddi gelire sahip olduğuna dair beyan belgesi
 • Geçerli sağlık sigortası ( İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri sayesinde Türkiye’den sağlık hizmeti alınabileceğini gösteren belge, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan provizyon belgesi, özel sağlık sigortası ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge seçeneklerinden herhangi biri)
 • Önceki oturma izni belgesi
 • Başvuranın son 3 senedir herhangi bir kamu kurumundan sosyal yardım etmediğini destekler belge
 • Adli sicil kaydı

Oturma İzninden Kimler Muaftır?

 • Vize veya vize muafiyeti süresi boyunca Türkiye’de bulunanlar,
 • Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu için kayıt belgesi bulunanlar,
 • Türkiye’nin de taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ikamet izninden muaf olanlar
 • Diplomatik görevli ve konsolosluk resmi memurları, bu kişilerin eşleri ve bakımıyla sorumlu olduğu çocukları
 • Uluslararası kurumların Türkiye’de temsilciliklerinde çalışmakta olan ve statüleri anlaşmalar (Görev bitiminden sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerin herhangi bir türde ikamet izni almak adına en fazla 10 gün içerisinde ikamet edeceği ilin valiliğine başvuru yapması gerekmektedir.)
 • Uluslararası Koruma Başvuru/ Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi’ne sahip olanlar
 • Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahipleri
 • Geçerli çalışma izni sahipleri

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Hollanda vatandaşlarının Türkiye çalışma izni almak için Hollanda’da bulunan Türkiye temsilciliklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Ayrıca ülkede çalışmayı planladıkları kurumun bu başvuruya eş zamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafınca değerlendirilmekte ve buna bağlı olarak ikamet izni yerine de geçen bu çalışma izni onay ya da ret almaktadır.

Bakanlık tarafından çalışma izni onay alan Hollanda vatandaşından, Türk temsilcilikleri aracılığıyla giriş vizesi harcı, çalışma izin belgesi harcı ve ikamet harcı tahsil edilmektedir. Çalışma Meşruhatlı Vize ülkeye giriş izni sağlayıp 90 günlük geçerliliği olmakla birlikte, Çalışma İzin Kartı ise aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

Türkiye Staj Vizesi ve Çalışma İzni Muafiyetleri

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alınması halinde Hollanda vatandaşları Türkiye’de staj yapabilmektedir. Ancak aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan kişilerin bu izinden muaf olduğu bilinmelidir:

 • Türkiye’nin imzaladığı ikili ya da çok taraflı sözleşmeler çerçevesinde çalışma izninden muaf olanlar,
 • Yurtdışında ikamet edip bilimsel, kültürel ya da sanatsal etkinlikler amacıyla 30 günden az, sportif aktivite amacıyla 120 günden az süreyle Türkiye’de kalmayı amaçlayanlar,
 • Türkiye’ye ithal edilen bir makine ya da ekipmanın bakımı, tamiri, kullanım eğitimi veya montajı için ülkeye gelip 1 yılda 3 aydan az süreyle kalmayı amaçlayanlar ve bu durumu belgelendirenler,
 • Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen hizmet ya da malların kullanımı ile ilgili eğitim alma amacıyla 1 senede toplam 3 aydan az kalmayı amaçlayan ve bunu belgelendirenler,
 • Fuar, sirk vb. yerlerde belgeli turizm işletmeleri adına yetkili olan ve 6 aydan az kalacak olan, bu görevini belgelendiren kişiler,
 • Üniversiteler ve kamu kurumları aracılığıyla bilgilerini artırmak isteyen ve eğitim süresi 2 seneyle sınırlı olarak kalmayı amaçlayanlar,
 • Sosyokültürel, eğitim ve teknik alanlarında 6 aydan az bir süreyle Türkiye’ye katkı sağlayacağını bildirenler,
 • Ulusal Ajans tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde gelen yabancı vatandaşlar,
 • Uluslararası stajyer öğrenci projeleri aracılığıyla staj alacak olan yabancılar,
 • Tur operatörü temsilcisi olup 8 aydan fazla kalmamayı beyan edenler,
 • Futbol Federasyonu veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, istekleri onay alan yabancı uyruklu futbolcu, sporcu ve antrenörler,
 • Türkiye AB Mali İşbirliği Programları dahilinde projelerde görev alan uzmanlar,
 • Uygunluk Onayı Belgesi edinerek Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydı bulunan ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerdeki yabancı gemi adamları,
 1. madde kapsamında oturum izinlerini “Kısa Dönem ikamet izni” adıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden temin etmektedir.

Muafiyet süreleri uzatılmamakta, 1 sene içerisinde muafiyet hakkında sadece 1 kere faydalanabilmektedirler. Ayrıca bu haftan yararlanılması için daha önce aynı amaçla alınan oturum izninin geçerlilik sona erme tarihinden sonra 3 ay daha geçmiş olması gerekmektedir. Muafiyet süresini uzatmayı gerektiren durumlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’de çalışma izni alınması gerekmektedir.

Vizeye tabi ülkelere üye basın mensuplarının turistik vize alması yeterliyken, geçici olarak ülkemize gelecek olan Hollanda basın mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize almaları şartı olduğu bilinmelidir. Kısa dönem ikamet izni olan basın yetkililerinin çalışma izni almasına gerek yoktur.

Tur operatörü temsilcileri ise 8 aya kadarki görevleri için çalışma izninden muafken, İl Göç Müdürlüklerinden oturum izni talep etmeleri halinde başvuruları turizm vizesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Taşımacılık vizesi almak isteyen Hollanda vatandaşlarına, gerekli evrakları ibraz etmeleri halinde 1 yıl geçerli ve çok girişli vize verilebilmektedir.

Dini kuruluşlar adına resmi görevi bulunan kişiler ise istisnai bir şekilde izin başvuruları Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na yapmakta ancak Türkiye’de çalışma amaçlı oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığı’ndan almaktadır.

Kazı araştırmaları için gelen yabancı vatandaşlar ise Hollanda’daki Türk temsilciliklerinden uygun türde vize almak durumundadır.

Türkiye’de belgesel ve film çekme amacıyla gelenler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve çekim alanının valiliğinden izin almakla yükümlüdür.

Arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğa konularındaki bilimsel araştırmalar, ses bandı, video kaydı, belgesel filmi ve fotoğraf çekimleri için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamın dışında kalan arkeolojik kazılar, sualtı arkeoloji araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarına dair yapılacak araştırmalar ile ilgili başvurular Türkiye içinde temsilcilikler aracılığıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na yapılmaktadır.

İlk Çalışma İzni Başvurusu için Hollanda Vatandaşından İstenen Belgeler

Yurt içinden gerçekleştirilecek olan başvurularda,  öğrenim amaçlı izin hariç, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni (Bu belge elektronik başvuruda taratılarak internet ortamında  gönderilecektir.)

Türkiye çalışma izni başvurusu yapanın oturma izni olmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine beyan etmek üzere iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge

Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar ölçütlerinden birini taşıyan şirketlerde çalışacak olan kilit personel pozisyonundaki kişinin, Emniyet Müdürlüğü’nden temin edilen yazı veya pasaportun vize ve giriş tarihini gösteren sayfalarının onaylı fotokopisi ibraz edilerek, çalışma izni talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilmektedir.

Kişinin kilit personel olarak başvuru yapması halinde Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesi kapsamında istenen belgeler elektronik başvuru sırasında taratılarak internet ortamından gönderilmektedir.

Pasaportun, diplomanın ya da geçici mezuniyet belgesi suretinin internet üzerinden taratılan kopyası, Latin alfabesi haricindeki bir alfabeyle yazıldıysa yeminli mütercim ya da resmi makamlar tarafından onaylı çevirisi ile birlikte gönderilmelidir. Diploma ile geçici mezuniyet belgesi sureti ek olarak kağıt formunda da gönderilmektedir.

Kişinin yurtdışında yükseköğrenim alması durumunda bunlara ek Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun şekilde alacağı diploma veya geçici mezuniyet denklik belgesini taratarak ibraz etmesi gerekmektedir.

İlk Çalışma İzni Başvurusu için İşveren Kurumdan İstenen Belgeler

Hollanda vatandaşı çalışma izni talep dilekçesi hem internet üzerinden taratılmalı hem de işverenin imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na postayla gönderilmelidir. Formun imzasız olması halinde iş sözleşmesi ibraz edilmeli aksi halde müracaat kabul edilmemektedir.

Kurumun son Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, son yılın vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr zarar tablosu, kurumun Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında ise kanıtlayıcı belgeleri internet ortamında taratılmalıdır.

Kamu kuruluşları tarafından yapılan ihale projelerini gerçekleştirecek olan şirketlerin işi üstlendiğini gösteren, konsorsiyumlar dâhil, belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Müteahhitlik, mimarlık, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri  alanlarında istihdam sağlayacak olanların, aynı meslekte Türk çalışan da istihdam etmekte olduğuna dair maaş bordrosunu taratmaları gerekmektedir.

Kurumda kullanıcı olarak elektronik başvuruyu yapma yetkisi sahibi olan kişinin noter onaylı vekâletnamesi ya da kurumdaki görevini gösteren belge yine internet üzerinden ibraz edilmelidir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu için Hollanda Vatandaşından İstenen Belgeler

Türkiye çalışma izni uzatma başvuruları kişi ya da işvereni tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Öncelikle internet ortamında başvuru yapılması, bu başvurunun onaylanması halinde başvuru formunun çıktısı alınarak hem Hollanda vatandaşı hem de işvereni tarafından imzalanarak kağıt halinde diğer dokümanlarla birlikte onay tarihinden sonraki 6 iş günü içerisinde Bakanlığa ulaştırılmalıdır.

İznin bitişine maksimum 2 ay süre kalana kadar yapılması gereken uzatma talebi, iznin bitiminden sonraki en geç 15 gün içinde yapılması halinde de kabul edilebilmektedir. Bu süreler haricinde yapılan başvurular ilk başvuruyla aynı şekilde yapılmakta olup geçerli bir oturum izninin ibraz edilmesiyle yapılan uzatma başvurularında elektronik başvurudan sonraki 6 iş günü içinde istenen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

1 yıllık çalışmanın ardından aynı kurum ve unvanla 2 seneye kadar, 3 yıllık çalışma sözleşmesinin ardından yine aynı kurumda aynı meslekle 3 yıla kadar izni uzatmak mümkündür. En az 8 sene yasal ve aralıksız oturumda bulunanlar ya da 8 senedir yasal olarak çalışmakta olanlar süresiz çalışma izni için başvuruda bulunabilir.

 • Pasaport fotokopisi
 • Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı
 • Çalışma izni sürelerini kapsayan Türkiye oturum izni
 • Mimar, mühendis ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancılar için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği geçici üyelik belgesi

belgeleri elektronik ortamda taratılarak ibraz edilmelidir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu için Kurumdan İstenen Belgeler

 • Çalışma izni uzatımı başvuru dilekçesi
 • Personel başvuru formu (Çıktısı alınıp işveren ve başvuru sahibinin imzasını taşıyacak şekilde Bakanlığa gönderilmeli, aksi halde iş sözleşmesi ibraz edilmelidir.)
 • Değişiklik söz konusu olduğunda kurumun sermaye ve ortalıklarını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi borcu olmadığını ispatlar belge
 • Kurumun sosyal güvenlik sorumluluklarını yerine getirdiğine dair belge
 • Kullanıcı olarak elektronik başvuru yapma yetkisi olan kişinin noter onaylı vekâletnamesi ya da kişinin kurumda çalıştığını gösteren belge

internet üzerinden taratılarak sunulmalıdır.

Hollanda Vatandaşları için Çalışma İzni Başvuruları Süreci

Türkiye’de çalışma izni başvuru yapanlara, sürecin neticesi Bakanlık tarafından mail yoluyla belirtilir. Çalışma izninin onay alması halinde kişinin başvurduğu Türkiye temsilciliğe ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gereklidir.

Dış temsilcilik tarafından kişinin pasaportuna vize etiketinin işlenmesiyle birlikte Türkiye’ye giriş mümkün olmaktadır. Harç ödemeksizin yapılan girişlerde izin geçersiz sayılırken, izin kartı işveren kuruma PTT postayla iletilir.

Çalışma izni talebinin reddi halinde ÇSGB’ye işveren tarafından tebliğ tarihinden 30 gün sonrasına kadar itiraz hakkı mevcuttur. İtiraza dair dilekçe ve ispat belgeleri online olarak ibraz edilirken, sonucun aynı olması halinde idarî yargı yoluna başvurulabilmektedir.

Yatırılması gereken çalışma izni harç ücreti her yıl yenilenmekte ve Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Harç ücretleri ve yatırma yolları ÇSGB sitesinde detaylı şekilde açıklanmaktadır. Başvurana Bakanlık tarafından mesaj gelmedikçe ödeme yapılmaması gerekir. Yapılan ödemeler banka şubelerinde gerçekleştirilirken online sistemde göründüğü için ayrıca makbuzun ibraz edilmesine gerek kalmamaktadır. Başvuruların yurtdışı Türkiye temsilcisi kurum aracılığıyla yapılması halinde ücretler Türk temsilciliğine yatırılır.

Özellik Arz Eden Yabancı Yatırımlar Nelerdir?

Bu yatırım türünde çalışma izinleri farklı hükümlere tabi olup, uygulamanın amacı izinleri daha kolay verebilmektir. Bu kapsamın dışında kalan yabancı yatırımlar 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde başvuru yapmak durumundadır.

Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar unvanı alınması için 4875 sayılı yasa kapsamına girilmesi ve bunun aşağıda yer alan koşulların en az birinin sağlanması gerekmektedir:

 1. Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olmasının yanında, son yıl cirosunun minimum 96,5 milyon TL olması
 2. Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olmasının yanında, son yıl ihracatının minimum 1 milyon ABD Doları olması
 3. Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olmasının yanında, şirket veya şubede son yılda SSK’ya kayıtlı minimum 250 personelin istihdam edilmesi
 4. Şirket yatırımda bulunacaksa, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının minimum 32,1 milyon TL olması
 5. Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke haricinde en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımının bulunması

Kilit Personel Kimdir?

Türkiye’de bulunan ve tüzel kişiliği olan bir şirketin, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan personeline kilit personel denmektedir:

 1. Şirketin üst yönetimi ya da icra kısmında; şirketin tamamı ya da bir bölümünde yönetici pozisyonunda olmak, idari ya da teknik personeli denetleme yetkisinde olmak, insan kaynaklarında karar alma yetkisi olmak şartlarından en az birini taşıyan; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı/üyesi, genel müdür/yardımcısı, şirket müdürü/yardımcısı gibi pozisyon sahibi kişiler
 2. Şirketin ekipmanı ya da yönetimi için gerekli bilgiye sahip olanlar
 3. Yurtdışındaki ana şirket tarafından adına irtibat bürosunda yetki belgesi düzenlenen kişiler

Türk Vatandaşı ile Evli Hollanda Vatandaşı için Aile Birleşimi

Türk vatandaşı ile evlenen ve Türkiye’de aile birleşimi yapmayı talep eden Hollanda vatandaşları için istenen belgeler (aslı ve fotokopileri ile birlikte) şu şekildedir:

 • Başvuru sahibinin tamamladığı ve imzaladığı 2 adet başvuru formu
 • 18 yaşına girmiş olmak
 • Son 6 ayda çekilmiş ve rötuşsuz 3 adet biyometrik fotoğraf
 • En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport
 • Uluslararası Evlenme Cüzdanının kopyası
 • Başvuran evliyse Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Evlenenler reşit değilse mahkeme onay kararı ve ebeveynlerin yazılı muvafakati
 • Gerekli görülen durumlarda, Hollanda vatandaşının nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesi
 • Eşlerin her ikisinin de (varsa) ait boşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri ya da ölüm kayıt örnekleri
 • Yabancı uyruklu eşin Türkiye oturma izni fotokopisi
 • Vize harç ücreti
 • Varsa eski pasaportlar

Eğer taşınma halinde birlikte çocuk getirilecek olması söz konusuysa istenen belgeler;

 • İki eşe ait uluslararası doğum kayıt örneği
 • İki eşin uluslararası evlenme ehliyet belgesi ya da Türkiye’de evlendirme memurluğundan nikah başvurusu yapıldığını gösterir belge

şeklinde olacaktır. Konsolosluk gerekli gördüğü halde farklı belgeler talep etme hakkına sahiptir.

Hollanda Vatandaşı Öğrenciler için Türkiye’de Üniversite Eğitimi

Türkiye’de üniversiteler özerk bir yapıda olup kendi akademik takviminden sorumlu olmakla birlikte tüm yüksek öğrenim sistemi Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) kontrolü altındadır. Tüm okullar Eylül’de açılıp Haziran’da tatile girmek, yaz ve kış için iki ayrı tatil olmakta ve bazı okulların yaz okulu da bulunmaktadır.

 • Türk üniversitelerinde uygulanan eğitimler
 • Ön lisans programları
 • Lisans programları
 • Yüksek Lisans programları
 • Doktora sonrası programlar

olarak kategorize edilmektedir.

2010 senesi itibariyle Türkiye’deki üniversitelere üniversitenin belirlediği ve YÖK’ün onayladığı şartlarla öğrenci alımı yapılmaktadır. Hollanda’dan kabul edilecek öğrenciler, üniversitenin kendi belirlediği sınava tabi tutulmakta olup, bazı üniversiteler Hollanda Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavı temel alırken bazıları lise diplomasında bulunan ve uluslararası sınavlardan alınan puanları değerlendirerek öğrenci kabul etmektedir.

2 yıl süren ön lisans programı sonrasında, ön lisans diploması alınmakta olup, lisans eğitimi ise tıp gibi bölümler haricinde genellikle 4 sene sürmektedir. Türkiye yüksek lisans programları tezli ise 2 yıl, tezsiz ise 1.5, doktora ise genelde 4 sene sürmektedir. Türkiye’de doktora sonrası programların süresi ise programa ve üniversitelere göre değişkenlik göstermektedir.

YÖK tarafından denetlenen Türkiye üniversiteleri, Devlet ve Vakıf üniversiteleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Türkiye’de Lisans Programlarına Başvuru

Hollanda vatandaşı olup Türkiye’de üniversite eğitimi alacak olan öğrenciler, öğrenim almak istediği üniversiteyle iletişime geçtiği takdirde gerekli bilgileri edinebilirken aşağıda yer alan belgelerin de temin edilmesi gereklidir:

 • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
 • Lise diploması ve çevirisi (Türkçe ya da İngilizce)
 • Onaylı transkript ve çevirisi (Türkçe ya da İngilizce)
 • Dil Yeterlik Belgesi (Yeterliliğini belgelendirmeyen ya da üniversitenin dil yeterlilik sınavından geçemeyenler için üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılım zorunludur.)
 • Uluslararası Geçerliği olan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Üniversite ile iletişim halinde geçerliliği kabul edilen sınavlar öğrenilirken yeterli puan alamayanların üniversitenin uluslararası öğrenciler için yaptığı sınava girmesi gerekebilmektedir.)
 • Finansal teminat mektubu
 • Kayıt ücreti

Tüm evrakların akademik takvimde belirtilen son kayıt gününden önce üniversiteye teslim edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

Hollanda vatandaşı öğrenciler Türkiye’de yüksek lisans eğitimi alacak öğrenciler ilgili üniversite ile iletişime geçip şartları öğrenmeli ve belirtilen belgeleri de temin etmelidir:

 • Uluslararası öğrenci kabul formu
 • Lisans veya yüksek lisans diploması ve çevirisi (Türkçe ya da İngilizce)
 • Onaylı transkript ve çevirisi (Türkçe ya da İngilizce)
 • Güncel özgeçmiş
 • Niyet mektubu
 • Tavsiye Mektupları
 • Dil yeterlik belgesi (Dil yeterliliğinin karşılanmaması halinde üniversitenin yeterlik sınavına girebilmekte, sınavın geçilememesi halinde üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorunlu tutulmaktadır.)
 • Yüksek lisans giriş sınavı sonucu (Türkiye’deki karşılığı ALES olan bu sınav için üniversite ile irtibata geçilmelidir)
 • Yazılı sınav ve/veya mülakatlar
 • Finansal teminat mektubu
 • Kayıt ücreti

Kayıt için istenen tüm belgeler üniversiteye akademik takvime son kayıt tarihi olarak belirtilen tarihten önce teslim edilmelidir.

Türkiye ve Hollanda Üniversiteleri Arasında Değişim Programları

Hollanda ve Türkiye üniversitelerinin arasında imzalanan ikili anlaşmalar dahilinde, bu üniversitelerin öğrencilerine diğer taraf ülkede üniversite eğitimi imkanı sunulmaktadır. Bu alanda en popüler projelerin başında Mevlana Değişim Programı gelmektedir.

Burs veren Türkiye üniversiteleri ve diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik görevli değişimi sağlayan Mevlana Programı, dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsamaktadır.

Öğrenci Katkı Payı

Her akademik yılın başlangıcında miktarı hükümet tarafından belirlenen yükseköğretim asgari ve azami katkı payı miktarları devlet ve vakıf üniversitelerine göre farklılık göstermekte olup, örgün ile ikinci öğretim farkı, bölüm ve öğrenim süreleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Programlar için ödenmesi gerekli olan tavan ve taban miktarlar, devlet üniversitelerinde üniversite senatolarınca vakıf üniversitelerinde ise yönetim kurulunca belirlenir.

Tahmini yıllık katkı payları lisans programları için devlet üniversitelerinde eğitim dili Türkçe ise 240 – 750 ABD doları ve eğitim dili İngilizce ise 450 – 750 ABD Doları; vakıf üniversitelerinde ise 5.000 – 20.000 ABD Doları aralığındadır.

Yabancı öğrenci katkı payları, yüksek lisans programları için devlet üniversitelerinde eğitim dili Türkçe ise 300 – 600 ABD Doları ve eğitim dili İngilizce ise600 – 900 ABD Doları; vakıf üniversitelerinde ise 5.000 – 20.000 ABD Doları aralığındadır.

Hollandalı Öğrenciler için Burs İmkanları

Vakıf üniversiteleri yabancı öğrenciler için burs imkanı sağlarken TC Devleti de iki farklı türde burs imkanı sunmaktadır. Bunların ilki olan Türkiye bursları, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora için Türkiye’de eğitim görmek isteyen öğrencilere sunulur. Bir diğeri olan TÜBİTAK bursları ise aşağıdaki belirtilen programlardan herhangi birine dahil olan öğrencilere temin edilmektedir:

 1. Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
 2. Yabancılar için araştırma bursu programı
 3. Az gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
 4. Uluslararası öğrenciler için yüksek lisans burs programı

Hollanda Vatandaşları için Türkiye Vatandaşlığı

Soy bağı ya da doğum yeri ile kendiliğinden gelişen ve doğum anından itibaren geçerli olan doğumla edinilen vatandaşlıktır ve Türk vatandaşı anne ya da babanın evlilik bağı sonrasında sahip olduğu çocuğun aldığı vatandaşlıktır.

Türkiye vatandaşı annenin, yabancı uyruklu babadan evliliği ile doğan çocuk Türkiye vatandaşı olurken, Türkiye vatandaşı baba ve yabancı uyruklu annenin evliliği sonrasında doğan çocuk, soy bağını gösteren esasların yerine getirilmesiyle Türkiye vatandaşlığı edinir. Doğum yeri Türkiye olan yabancı uyruklu anne babanın çocuğu ise herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinmemişse, doğumundan itibaren Türkiye vatandaşıdır.

Sonradan Türkiye Vatandaşlığı Alınması

Kendi devleti çift vatandaşlığı kabul eden ve Türkiye vatandaşlığı almak isteyenler, TC Vatandaşlık Kanunda yer alan koşulları yerine getirmesiyle Türkiye vatandaşlığını alabilir. Şartların yerine getirilmesinin kesin olarak vatandaşlık hakları alınabileceğini garantilemediği unutulmamalıdır.

Türk vatandaşlığını almak için istenen şartlar;

 • Kişinin kendi ulusal kanunu çerçevesinde, vatansız ise (haymatlos) Türk kanunlarına göre ayırt etme gücünde olmak,
 • Başvuru tarihinden önceki beş sene Türkiye’de aralıksız olarak ikamet ediyor olmak,
 • Türkiye’de gayrimenkul satın alma, iş kurma, yatırım yapma, herhangi bir işte çalışma, Türk ile evlenme, eğitimi Türkiye’de tamamlama gibi Türkiye vatandaşlığına geçme gibi niyetini destekleyen faaliyetlerden birini yerine getirme
 • Kişinin tehlike arz eden bir hastalığının olmaması,
 • Sorumluluk duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir tayin edilmek
 • Türkçe dil yeterliliği
 • Türkiye’de geçim sağlamaya yetecek kadar gelire ya da işe sahip olmak,
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzenini etkileyecek bir sorun teşkil etmemek,

şeklindedir.

Gerekli görülen durumlarda Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olan şartlar çerçevesinde kişilerin kendi devletinin vatandaşlığından çıkması da şart koşulabilmektedir.

Aşağıda durumu belirtilen kişilerin Türkiye vatandaşlığı başvurusu ise kabul edilmemektedir:

 • Yasal oturum izni olmamasına rağmen Türkiye’de ikamet edenler
 • Sığınma ya da iltica amacıyla başvuru yapanlar
 • Sığınmacı olarak hali hazırda Türkiye’de yaşayanlar
 • Eğitim görme amaçlı ya da turistik gezi amaçlı Türkiye’de yaşayan öğrenciler ve bunlara refakat edenler
 • Tıbbi tedavi amaçlı Türkiye’de kalanlar
 • Herhangi bir suçtan yargılanan, hüküm giyen ya da tutuklu olanlar

Türkiye Vatandaşlığı Başvuru Süreci Hakkında Bilgi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturması gerçekleştirilen başvuru sahipleri soruşturmanın bitmesinden sonra dosyalarının eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıyla Valiliğe dosyalarını iade eder ve dosya komisyona iletilir.

Komisyon, dosyayı inceleyip tüm şartların yerine getirildiğine kanaat getirdikten sonrasında başvuru yapanın ailevi durumu ve Türk soyu bulunup bulunmadığına dikkat edilerek gerekli incelemeleri yapar. Başvuru sahibi mülakata çağırırken konuşma ya da işitme engelli bireyler mülakatı yazma ya da kendi işaret dilleri ile ilgili bir mütercim aracılığıyla tamamlar. Kararın olumsuz olması halinde dosya valiliğe teslim edilirken, sonucun olumlu olması halinde Bakanlığa iletilir.

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni için tehlike göstermeyen ve aşağıda belirtilen kişilerin İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun onay ile direkt Türk vatandaşlığına geçme imkanı bulunmaktadır:

 • Endüstriyel tesis oluşturan ya da bilimsel, ekonomik, teknolojik, sportif, sanatsal ya da kültürel bir alanda olağanüstü hizmeti sağlayan ya da sağlayacağı ilgili Bakanlık tarafından onaylanan kişiler
 • Vatandaşlığa geçmesinin mecburi olduğu görülen kişiler
 • Göçmen sınıfında kabul edilen kişiler

Evlilik Yoluyla Türkiye Vatandaşlığına Başvuru Süreci Hakkında Bilgi

Bir Türkiye vatandaşı ile evlilik, kişinin Türk vatandaşı olmasını sağlamamakla birlikte, bu kişinin bir Türk vatandaşıyla minimum 3 senelik ve devam eden bir evliliğin olması kendisine başvuru hakkı verir. Başvuranlarda;

 • Ailenin birlikte yaşaması
 • Evlilik kurumuyla örtüşmeyen faaliyetler göstermeme
 • Ulusal açıdan güvenlik ve düzeni için engel arz eden halin bulunmaması

şartları aranmaktadır. Başvuru sonrası Türk olan eşin vefat etmesi halinde evliliğin devamlılığı şartı ortadan kalkmaktadır.

Türk vatandaşı olan eş bu vatandaşlığı sonradan almışsa, vatandaşlık süresi göz önünde bulundurularak karar verilmektedir. Ayrıca evliliğin sonlandığı durumlarda tarafların iyi niyetli olduğuna kanaat getirilirse vatandaşlık devam eder. Ancak hükümlü ve tutukluların başvurusu kabul edilmemektedir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almak için Gereken Belgeler

 • Başvuru dilekçesi
 • Türk vatandaşı eşin nüfus kayıt örneği
 • Pasaport veya yerine geçen belge, vatanı yoksa duruma ilişkin belge
 • Kişinin kimlik bilgilerini içeren doğum belgesi ya da nüfus kayıt örneği benzeri belge
 • İkamet yeri Türkiye’de ise en son alınan oturum izni belgesi
 • Herhangi bir suçtan dolayı başvuran hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı varsa onaylı bir örneği
 • Kimlikte yalnızca doğum yılı var olup ay ve günün belirtilmemesi halinde tam doğum tarihi beyan eden belge ya da bu belge temin edilemiyorsa işlem yapılmasının kabul edildiğini gösteren belge
 • Maliyeye yatırılan hizmet bedelinin makbuzu

Evlat Edinilme Yoluyla Türkiye Vatandaşlığına Başvuru Süreci Hakkında Bilgi

Reşit olmayan ve bir Türkiye vatandaşı tarafından evlat edinilen kişi, güvenlik ve kamu düzeni açısından bir engel yaratmıyorsa karar tarihi itibariyle Türkiye vatandaşlığı alma hakkında sahiptir.

Seçme Hakkı Yoluyla Türkiye Vatandaşlığına Başvuru Süreci Hakkında Bilgi

Anne babalarından kaynaklanan şekilde Türkiye vatandaşlığı düşen çocuklar, 18-21 yaşları arasında seçme hakkı ile Türkiye vatandaşlığını geri kazanabilmektedir.

Yatırım Yapma Yoluyla Türkiye Vatandaşlığına Başvuru Süreci Hakkında Bilgi

12 Ocak 2017 tarihinde alınan karar itibariyle TC vatandaşlığı almak için yabancıların yatırım yapması durumunda düzenlemeye gidilmiştir. Karar doğrultusunda aşağıda belirtilen yatırımları sağlayan yabancı uyruklu vatandaşlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye vatandaşlığı alabilmektedir:

 • Ekonomi Bakanlığı tarafından en az 2 milyon ABD doları sabit sermaye yatırımı yaptığı tespit edilen,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından en az 1 milyon ABD dolarına denk gelen tapu kayıtlarının 3 yıl satılmaması şerhi koyularak satın alındığı tespit edilen
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından minimum 100 kişiye istihdam sağladığı tespit edilen
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından minimum 3 milyon ABD doları tutarında mevduatı Türkiye bankalarına 3 yıl tutma şartıyla koyduğu tespit edilen
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından minimum 3 milyon ABD dolarına tekabül eden devlet borçlanma araçlarını 3 yıl süreyle tutmak şartıyla satın almış olduğu tespit edilen

Türkiye Vatandaşlığından Çıkma Süreci Hakkında Bilgi

Aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar Bakanlık tarafından çıkma izni ya da belgesi alarak Türkiye vatandaşlığından çıkma işlemlerini tamamlayabilmektedir:

 • Reşit ve karar verme gücüne sahip olmak
 • Başka bir ülkenin vatandaşlığını edinmek ya da edinileceğini belgelendirmek
 • İşlenen suç ya da askerlik nedenlerinden aranıyor olmamak
 • Mali ve cezai tahdit sahibi olmamak

İçişleri Bakanlığı’nın teklifi sonrasında Bakanlar Kurulu kararı ile Tük vatandaşlığını kaybetme durumunda olanlar şu şekildedir:

 • Yabancı bir devlet için izinsiz ve gönüllü askerlik yapanlar
 • Türkiye’nin savaşta olduğu bir ülkeye gönüllü ve Bakanlar Kurulu izni olmaksızın hizmet vermek
 • İlgili kurumlarca bildirilmesine rağmen 3 aydan uzun süreyle yabancı bir devlet için Türkiye’nin menfaatlerine aykırı hizmette bulunmak ve uygun süre içinde görevi bırakmayanlar

Reşit olmaları itibariyle 3 sene içinde Türkiye vatandaşlığından seçme hakkını kullanarak ayrılabilecek kişiler ise aşağıda belirtildiği şekildedir:

 • Soy bağı nedeniyle TC vatandaşı olup yabancı ana veya babanın vatandaşlığını edinenler
 • Doğum yerine bağlı olarak farklı bir ülkenin vatandaşlığını alma hakkı kazananlar
 • Evlat edinilerek Türkiye vatandaşlığı alanlar
 • Doğum yeri nedeniyle Türkiye vatandaşı olup sonradan anne ve babasının vatandaşlığını alma hakkı olanlar
 • Türkiye vatandaşlığı alan anne ve babadan kaynaklı Türk vatandaşlığını kazananlar

Bu şartları taşıyıp vatandaşlığın kaybedilmesiyle vatansız olacak kişi seçme hakkını kullanamamaktadır.

Çok Vatandaşlık Ne Demektir?

Türkiye vatandaşlığı birden fazla vatandaşlık sahibi olunmasına izin vermekte olup gerekli belgelerin ibrazı ve nüfus aile kütükleri kayıtlarına göre çok vatandaşlığa sahip olduğuna ilişkin bildiride bulunanlar, yabancı bir ülke vatandaşlığı sahibi olabilirler.

Vatandaşlık İşlemleri için Başvuru Yerleri ve Yolları

Türk vatandaşlığı almak veya vatandaşlıktan çıkmak için ilgili başvurular Türkiye’de ikamet edilen yerin valiliğine, yurtdışında ise Türkiye dış temsilciliklerine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına dair vekâletname verilen kişi aracılığıyla yapılır.

Türkiye vatandaşlığı başvuru işlemleri için gerekli kurumlarca talep edilen bilgi ve belgeler zaman kaybedilmeksizin temin edilmekte olup, maddi konularda hata olduğu tespit edildiği durumlarda gerekli makamlarca düzeltme ve değiştirme sağlanmaktadır.

Vatandaşlık kazanılması ve kaybedilmesi halinde ilgili makamlara bildirimler sağlanmakta, vatandaşlık kaybında karar Resmi Gazete’de yayınlanarak tebliğ edilmektedir.

Hollanda Vatandaşları için Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni S.S.S

Hollanda Vatandaşı Türkiye'de Ne Kadar Kalabilir?

Umuma Mahsus Pasaport hamili HOLLANDA vatandaşları vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport hamili HOLLANDA vatandaşları ise 90 gün süreyle vizeden muaftır. 90 günü aşkın turistik ziyaretler için oturum izni alınması zorunludur.

Türkiye'de Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye'de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.

Türkiye'de Oturma İzni Nasıl Alınır?

Oturma izni alma işlemleri online sistem üzerinden yapılmaktadır. Göç idaresinin online sitesi üzerinden e-ikamet aracılığı ile oturma izni başvuru yapılabilmektedir. Başvuruyu gerçekleştirmek için e-ikamet sayfasında bulunan “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” butonu kullanılmalıdır.

Hollanda Vize Başvuru sayfamızı ziyaret ediniz.

Hollanda Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Bilgi

Hollanda vatandaşlık işlemleri hakkında

Hollanda Vatandaşlık İşlemleri

18 yaşını doldurmuş olan her TC vatandaşın Hollanda vatandaşlık başvurusu işlemleri için hakkı bulunmaktadır. Ancak Hollanda vatandaşlığı alabilmek adına aşağıda yer alan kriterlerin taşınması gerekmektedir:

 • Minimum 5 sene süreyle Hollanda’da ikamet etmekte olanlar (Bir Hollanda vatandaşı ile en az 3 senedir evlilik ve birlikte yaşama durumu söz konusuysa kişi Hollanda oturum izninin süresi dolmadan izin yenileme ve süre uzatma için başvurduğu takdirde vatandaşlığa başvurabilir.)
 • Hollanda vatandaşlığına başvurmadan önce süresiz oturum izni veya geçici oturum iznine sahip olan kişiler
 • Hollanda kültürüne adapte olarak A2 dil yeterlilik sınavından başarıyla geçenler ya da dil yeterliliğini ispat eden diploma veya Hollanda’nın yetkili kurumları tarafından temin edilen dil sertifikası sahipleri
 • Sabıka kaydı temiz olan ve hakkında ceza davası bulunmayan kişiler
 • TC vatandaşlığından herhangi bir nedenden dolayı atılmamış kişiler

Hollanda Vatandaşlığına Geçme Yolları

Hollanda vatandaşlığına geçmek amacı olanların 2 prosedürden 1’ini takip etmeleri gerekmektedir.

1.Seçenekli Prosedür (Optieprocedure)

Hollanda dilini bilmeden ya da mevcut vatandaşlık terk edilmeden geçilen Hollanda vatandaşlığı prosedürüdür.  Bu seçeneği takip edenlerin minimum 15 yıl Hollanda’da yaşamakta olan eşleriyle birlikte ikamet etmesi ya da eşi Hollandalı olan kişiler olacaktır.

Hollanda Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Bilgi

Hollanda Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Bilgi

 • En az 3 senedir Hollanda vatandaşı ile ev olma
 • En az 3 senedir çalışıyor olmak
 • Düzenli gelir kaydı
 • Tüm masrafların kişinin kendisi tarafından karşılanması
 • Sabıka kaydının temiz olması

prosedürün gerektirdiği şartlardır. Başvuran kişi 18 yaşında ve üzerindeyse 4 yaşından itibaren Hollanda’da yaşıyor olması istenmektedir. Eğer kişi 65 yaşında ya da daha büyükse 15 sene aralıksız olarak Hollanda’da yaşıyor olması beklenmektedir.

Ocak 1985 tarihi öncesinde Hollanda haricinde farklı bir uyruktan biriyle evlenen kişiler ve vatandaşlığını kaybedenler, boşanma sonrasındaki 1 yıl içinde Hollanda vatandaşı olabilme hakkı kazanmaktadır.

İstisna gerektirmeyen normal durumlarda seçenekli prosedür ile Hollanda vatandaşlığına geçiş işlemleri süreci 3 ay içinde sonuçlanmaktadır.

2.Normal Prosedür (Naturalisatie – Naturalization)

3 senedir Hollanda vatandaşıyla evli ya da birlikte yaşamakta olanlar, direkt olarak Hollanda vatandaşlığı almak amacıyla başvuruda bulunabilir ve bu süreç normal prosedür olarak adlandırılmaktadır.

Bu prosedüre başvuranların sürekli olarak Hollanda’da yaşaması şartı yoktur ancak bu talebin olumlu sonuçlanması halinde TC vatandaşlığı kaybedilmektedir. Bu prosedürün sonuçlanma süresi ise normal şartlarda 1 yıldır.

Normal prosedür ile vatandaşlık başvurusu yapacakların:

 • 18 yaşında ya da daha büyük olması
 • Hollanda’da ya da Saint Martin, Saint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao, Bonaire gibi Hollanda yönetimindeki bölgelerde 5 senedir yasal şekilde ve aralıksız olarak ikamet ediyor olması
 • Geçerli bir amaçla süresiz veya geçici amaçlı olmayan bir oturum iznine sahip olması
 • Hollanda’nın dil yeterliliğini gösteren A2 sınavından başarılı sonuç alması
 • Mevcut vatandaşlığının sağladığı haklardan feragat etmesi
 • 12 aya maaş bordrosunu beyan etmesi

gerekmektedir.

Hollanda Vatandaşlığı İçin Başvuru Süreci

Bahsedilen 2 prosedür türünden herhangi biri, Hollanda’da ikamet edilen bölgenin belediyesinden yapılabilmektedir. Ancak başvurunun kabulü için talep edilen evrakların ve şartların eksiksiz şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Belediye başkanlığının vatandaşlık talebini kabulü halinde bu talep ve ek olarak tavsiye belgesi, Hollanda Göçmen ve Vatandaşlık Dairesi IND’ye iletilmektedir.

Daire’nin onayı ile birlikte başvuran kişi Hollanda vatandaşlığına geçiş töreni için başvuru yapılan belediye aracılığıyla davet alır. Bu davet halinde katılacağınız tören ile birlikte ülkeye bağlılık için yemin edilir ve bu törene katılım zorunlu tutulmaktadır.

Törende yemin edilmesi halinde Hollanda vatandaşlığına kabul edilen kişi resmi şekilde bilgilendirilir. Bu işlemlerin ardından ikamet edilen bölgenin belediyesinden pasaport talebinde bulunulmaktadır.

Hollanda vatandaşlık reddi halinde Hollanda Göçmen ve Vatandaşlık Dairesi’ne kararın tekrar değerlendirilmesi amacıyla başvuruda bulunulabilinmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Vize S.S.S

Hollanda Vatandaşlığı 2023 İçin Hangi Evraklar Gerekli?

Hollanda vatandaşlığına geçmek birçok insanın hayalidir. Elbette başka bir devletin vatandaşıyken buranın vatandaşı olmak kolay değildir. İlk olarak yaş sınırını doldurmuş olmalısınız. Eğer 18 yaş altıysanız başvuru yapmanız yasal değil. Veya veliniz ile başvuru yapabilirsiniz. Eğer yetişkinseniz sizden istenen evrakları vaktinde gönderip, güvence göstermenizle süreç başlar.

Hollanda Çifte Vatandaşlık Almak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Çifte vatandaşlık en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Bunun için evvela Konsoloslukla görüşmeniz gerekmektedir. Konsoloslukta size sunulan evrakları doldurup eksik varsa toparlayıp teslim etmek şart. Hollanda’da vatandaş olarak sıkıntılı olmadığınızı göstermek zorundasınız. Bu hem maddi hem psikolojik yönden uyum ile olmalıdır.

Hollanda Vatandaşı ile Evlenmek Suretiyle Hollanda Vatandaşı Olabilir Miyim?

Evlenmek bir çeşit vatandaşlığa geçiş yöntemidir. Ancak çok kolay bir yöntem de değildir. Çünkü önce evlenip ertesi gün vatandaş olma hakkı kazanamıyorsunuz. Hollanda hükümeti sizin evli olduğunuzu bu işi anlaşmalı planlamadığınızı görmek ister. Her ne kadar zaman aşımı gibi durumlar söz konusu olsa da her an evliliğiniz mercek altına alınabilir.

Hollanda Konsolosluklarının Görev Bölgeleri

Hollanda konsolosluğu görev yerleri bilgi

Hollanda Konsolosluklarının Görev Bölgeleri

Hollanda Konsolosluklarının görevi kapsamında olan iller aşağıdaki listelerde belirtilmiştir.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Görev Bölgeleri

 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bartın
 • Bilecik
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Denizli
 • Edirne
 • Giresun
 • İstanbul
 • Isparta
 • İzmir
 • Karabük
 • Kastamonu
 • Kırklareli
 • Kocaeli
 • Manisa
 • Muğla
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Sinop
 • Tekirdağ
 • Trabzon
 • Yalova
 • Zonguldak

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Görev Bölgeleri

Hollanda Ankara Büyükelçiliği görev bölgeleri için bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Kurum, tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir.

Hollanda Konsolosluklarının Görev Bölgeleri

Hollanda Konsolosluklarının Görev Bölgeleri

Hollanda Antalya Başkonsolosluğu Görev Bölgeleri

 • Antalya
 • Burdur
 • Isparta
 • Karaman

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu Görev Bölgeleri

 • İçel (Mersin)
 • Adana
 • Hatay
 • Gaziantep
 • Urfa
 • Mardin
 • Siirt
 • Hakkâri
 • Van
 • Bitlis
 • Diyarbakır
 • Adıyaman
 • Kahramanmaraş

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu Görev Bölgeleri

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu yalnızca Muğla iline hizmet vermektedir.

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu Görev Bölgeleri

 • Gaziantep
 • Adana
 • Mersin
 • Hatay
 • Kahramanmaraş

Hollanda Konsoloslukları Hakkında Genel Bilgiler

İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu, Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda fahri konsoloslukları; Hollanda’nın Türkiye’de yer alan temsilcilikleri pozisyonundadır.

Bu kurumlar görev alanları dahilinde yer alan şehirlerde ikamet edenlerin vize işlemlerinden sorumludur. Ayrıca ailevi ya da hukuki işlemleri için ya da acil durumlar için Türkiye’deki Hollanda vatandaşlarına yardım hizmeti sağlamaktadırlar.

Hollanda Türkiye temsilciliklerinin aşağıdaki tarihlerde hizmete kapalı olduğunu belirtmek faydalı olacaktır:

 • 1 Ocak Yılbaşı Tatili
 • 2 Nisan Paskalya Bayramı
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 27 Nisan Kral’ın Günü
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • 10 Mayıs Yükseliş Günü
 • 9 Haziran Pentekost
 • 5 Haziran -Ramazan Bayramı
 • 10 – 14 Ağustos -Kurban Bayramı
 • 29 Ekim- Cumhuriyet Bayramı
 • 25 – 26 Aralık Noel

Hollanda Konsolosluklarının Görev Bölgeleri S.S.S

Hollanda Konsoloslukları Görev Bölgeleri Dışında İşlem Yapabilir miyim?

Her Hollanda Konsolosluğu kendi görev alanında vize işlemi yapmaktadır. Bulunduğunuz ille göre size uygun olan Hollanda konsolosluğunu seçmeli ve o konsolosluktan vize randevusu almalısınız.

Hollanda Konsolosluğu Görev Bölgeleri Neye Göre Belirlenir?

Hollanda Konsoloslukları Türkiye'nin belli illerinde bulunur. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan konsolosluklar çevre illerden başvuru yapacak şahıslara hizmet verir.

Hollanda Konsolosluklarına Hangi Vize Türü İçin Başvuru Yapılabilir?

Hollanda konsoloslukları uzun süreli vize işlemlerinde randevu vermektedir. Kısa süreli Hollanda vizeleri için yetkili vize başvuru merkezi VFS Global şubelerine başvuru yapmak gerekir.

Hollanda Vize Randevu sayfamızı ziyaret ediniz.

Hollanda Konsolosluğu Resmi Tatil Günleri

Hollanda Konsolosluğu resmi tatil bilgisi

Hollanda Konsolosluğu Resmi Tatil Günleri

Hollanda Konsolosluğu, Hollanda Büyükelçiliği, Hollanda Başkonsolosluğu ve Hollanda Fahri Konsoloslukları,  Türkiye’de hizmet vermektedir.

Ancak bu kurumların Hollanda ya da Türkiye tarafından resmi ya da dini bayram olarak kabul ettiği ve resmi tatil olarak ilan ettiği günlerde hizmet vermediği bilinmelidir.

Hollanda Konsolosluğu tatil günleri, vize başvurusunda bulunacak Türkiye vatandaşları ya da resmi işlemler için yardım talep edecek olan Hollanda vatandaşları tarafınca dikkate alınmalıdır. Bahsi edilen resmi tatiller şu şekildedir:

Hollanda Konsolosluğu Resmi Tatil Günleri

Hollanda Konsolosluğu Resmi Tatil Günleri

 • 1 Ocak Yılbaşı Tatili
 • 2 Nisan Paskalya Bayramı
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 27 Nisan Kral’ın Günü
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • 10 Mayıs Yükseliş Günü
 • 9 Haziran Pentekost
 • 5 Haziran -Ramazan Bayramı
 • 10 – 14 Ağustos -Kurban Bayramı
 • 29 Ekim- Cumhuriyet Bayramı
 • 25 – 26 Aralık Noel

Hollanda Konsolosluğu Resmi Tatil Günleri S.S.S

Hollanda Konsolosluğu Resmi Tatil Günlerinde İşlem Yapılabilir mi?

Hollanda'da uygulanan resmi tatil günlerinde Hollanda konsolosluklarından vize işlemi yapmak mümkün değildir. Vize başvurularında ve vize sonuçlanma sürelerinde bu durum dikkate alınmalıdır.

Hollanda Konsolosluğu Tatil Günleri Neye Göre Belirlenir?

Hollanda Konsolosluğu tatil günleri Türkiye'deki ve Hollanda'daki resmi tatil günlerine göre belirlenir. Hafta sonları da vize işlemleri yapılamaz.

Hollanda Konsolosluğu sayfamızı ziyaret ediniz.

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Hakkında Bilgi

Hollanda Ankara Büyükelçiliği İletişim

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Hakkında Bilgi

Hollanda Ankara Büyükelçiliği, uluslararası hukuk gereği başkent Ankara’da bulunmaktadır ve Hollanda Krallığı’nın Türkiye’deki resmi diplomatik temsilcisi pozisyonuna sahiptir.

Hollanda Büyükelçiliği yetkileri gereği TC vatandaşların vize işlemlerini ve Türkiye’de yaşamakta olan Hollanda vatandaşlarının konsolosluk işlemlerini sağlamaktadır. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, diplomatik, politik ilişkilerin de geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de ikamet etmekte olan Hollanda vatandaşları pasaport ya da kimlik yenileme, noter onayı gerektiren işlemler, doğum, ölüm, evlilik gibi işlemler hakkında Hollanda Konsoloslukları ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’na ek olarak Hollanda Ankara Büyükelçiliği tarafından gerekli desteği alabilmektedirler.

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Çalışma Saatleri

Büyükelçilik, hafta içi her gün saat 09.00 ve 17.00 saatleri arası hizmet vermektedir. Vize bölümü çalışma saatleri ise Pazartesi ve Perşembe günleri 08.45 – 12.30 arası, Cuma ise 08.30 – 13.00 arasındadır.

 

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Hakkında Bilgi

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Hakkında Bilgi 

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Vize Talep Dilekçesi

Büyükelçiliğe yapılacak olan vize başvuruları esnasında ülkeye gerçekleştirilecek olan seyahatin amacını ve şartlarını ifade eden vize talep dilekçesi temin edilmesi gerekmektedir. Hollanda turistik vizesi dilekçe örneği ise şu şekildedir:

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE

ANKARA

Ülkenize ../../…. İle ../../…. tarihleri arasında turistik amaçla seyahat etmeyi planlamaktayım. Seyahatim süresince oluşacak tüm masraflarım(konaklama, transfer, hastalık, kaza, vb.) tarafımdan karşılanacaktır. Seyahatim bitince ülkenizden ayrılacağımı taahhüt ve garanti ederim. Tarafıma gerekli vizenin verilmesini rica ederim.

Saygılarımla…

Hollanda ticari vize dilekçe örneği ise aşağıdaki gibidir:

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE

ANKARA

Şirketimizin satış müdürü Bay/Bayan………………………….. ülkenizdeki iş ortağımız olan …………… firması ile iş görüşmesi ve çalışma alanımızla ilgili araştırma yapmak üzere ../../… & ../../….. arasında ülkenizi ziyaret edecektir.

…………’in seyahati süresince oluşacak tüm masrafları(konaklama, transfer, hastalık, kaza, vb.) şirketimiz tarafından karşılanacaktır. Satış müdürümüz seyahati bitince ülkenizden ayrılacaktır. Kendisi için gerekli vizenin verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla…

Hollanda Büyükelçiliği Ankara Vize Randevusu

Vize randevuları, Hollanda Büyükelçiliği Ankara tarafından yetkilendirilmiş olan vize başvuru merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Büyükelçilik,  vize başvurularını bu merkezler aracılığıyla kabul edip, vize merkezlerinin başvuru neticesine dair herhangi bir bildirim yetkisine sahip olmadığı bilinmelidir. Vize başvurularının ne şekilde neticeye ulaşacağına dair karar yetkisine sahip kuruluşlar, yalnızca Hollanda Büyükelçiliği ve Hollanda Konsolosluğu olmaktadır.

Vize başvurusu için randevusu olan kişinin randevuda şahsen bulunması zorunludur. 25 Eylül 2014 tarihi itibariyle Schengen vize başvurusu şartları gereği tüm Schengen vizesi işlemlerinde parmak izi verilmesi zorunluluğu getirilmiş olup yine bu tarih sonrasında Hollanda ya da başka bir taraf ülkeden Schengen vizesi alması nedeniyle vize etiketinde VIS ibaresi yer alan kişilerin tekrar parmak izi verme yükümlülüğü yoktur.

Büyükelçilik istisna durumlar dahilinde parmak izi verme işleminin tekrarlanmasını talep edebilmektedir.

Vize başvurusu randevusunda vize için gerekli olduğu belirtilen evraklar da teslim edilmektedir. Ancak Büyükelçilik, başvuru sahibini görüşmeye çağırma ve gerekli hallerde ekstra belge talep etme hakkı taşımaktadır. Kişinin mülakata çağrılması yine şahsen görüşmeye giderek talep edilen bilgileri vermesi gerekmektedir.

Normal şartlarda vize başvurusu randevuları için mülakat yapılması gerekmemekte, bu gibi istisna durumlar başvuru sonuçlanmasının süresini uzatabilmektedir. Normal şartlarda vize başvurularının 7-15 iş günü içerisinde sonuçlanması beklenmektedir. Ancak vize talep edenlere seyahate maksimum 90 ila 60 gün, minimum 15 gün kala başvurularını yapmış olmaları önerilmektedir.

Hollanda Büyükelçiliği Ankara Vize Başvuru Formu

Vize başvurusu için doldurulması şart olan formun, yetkili Büyükelçiliğin gerekli bilgileri edinebilmesi açısından tam ve doğru doldurulması oldukça önemlidir.

Ayrıca ibraz edilen diğer belgelerle formda yer alan bilgilerin tutarlılık içerisinde olması zorunlu olup, aksi halde yalnızca vize başvurusu iptali değil, ceza amaçlı yaptırımlar da söz konusu olabilmektedir.

Seyahat tarihleri, kimlik ve pasaport bilgileri, konaklama detayları gibi bilgiler tutarlılık arz etmesi gereken bilgilerdendir.

Formun doldurulması için Schengen vizesi standartları kriterleri gözetilerek İngilizce veya Dutch dil seçenekleri mevcuttur.

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Tatil Günleri

Hollanda Ankara Büyükelçiliği, tıpkı Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ile Türkiye’de faaliyet göstermekte olan diğer Hollanda Konsoloslukları gibi Hollanda ve Türkiye’nin resmi tatil olarak kabul etmiş olduğu dini ve milli bayramlarda hizmete kapalıdır.  Hizmete kapalı olunan Büyükelçilik tatil günleri şu şekildedir:

 • 1 Ocak Yılbaşı Tatili
 • 2 Nisan Paskalya Bayramı
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 27 Nisan Kral’ın Günü
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • 10 Mayıs Yükseliş Günü
 • 9 Haziran Pentekost
 • 5 Haziran -Ramazan Bayramı
 • 10 – 14 Ağustos -Kurban Bayramı
 • 29 Ekim- Cumhuriyet Bayramı
 • 25 – 26 Aralık Noel

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Hakkında Bilgi S.S.S

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Adresi Nedir?

Hollanda Büyükelçilik Adresi: Turan Güneş Bulvarı Hollanda Caddesi Numara:5/ 06550/ Ankara

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Telefon Numarası Nedir?

Hollanda Ankara Büyükelçilik Telefonu: +90 312 409 18 00

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Görev Alanı Nedir?

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Görev Alanları Büyükelçiliğin herhangi bir görev kapsamı ayrımı olmayıp tüm Türkiye çapında yapılan başvuruları değerlendirmeye alması mümkündür.

Hollanda Vize Ücretleri sayfamızı  ziyaret ediniz.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Hakkında Bilgi

Hollanda İstanbul başkonsolosluğu iletişim

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Hakkında Bilgi

Türkiye ve Hollanda ülkeleri arasında teamüller çerçevesinde İstanbul’da faaliyet gösteren Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, TC vatandaşları vize işlemleri ve Türkiye’deki Hollanda vatandaşlarının konsoloslukla alakalı işlemlerini yerine getirmektedir.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu bu yükümlülüklerine ek olarak iki ülke arası ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde de görev almaktadır.

Hollandalı vatandaşlar kimlik ve pasaport yenileme, doğum, ölüm, evlilik işlemleri ile ilgili başvurularını, noterlik işlerini Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’na ek olarak Hollanda Büyükelçiliği ve diğer Hollanda konsolosluklarına başvurarak gerçekleştirebilmektedir.

Hukuki kurallar çerçevesinde binasının dokunulmazlığı haricinde herhangi bir diplomatik ayrıcalığı bulunmayan Hollanda Konsolosluğu görevlileri, diplomatik görevlerde bulunanlar haricinde, diplomat pozisyonuna sahip değildir.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Görev Alanları

Diğer tüm Hollanda Konsoloslukları gibi Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu da hizmet vermekte olduğu alanlara ve bunlara yakın bölgelerde ikamet eden kişilere yardımcı olabilmektedir. Bu çerçevede İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale Kocaeli, , Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova şehirleri vize işlemleri için Başkonsolosluğa başvuru yapabilmektedir.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Hakkında Bilgi

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Hakkında Bilgi

Holanda İstanbul Başkonsoluluğu Tatil Günleri

Kurum, tüm diğer Hollanda konsoloslukları gibi Hollanda ve Türkiye’nin resmi tatil olarak kabul ettiği resmi ve dini bayramlarda hizmete kapalı olup ara vermektedir. Bu tarihler:

 • 1 Ocak Yılbaşı Tatili
 • 2 Nisan Paskalya Bayramı
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 27 Nisan Kral’ın Günü
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • 10 Mayıs Yükseliş Günü
 • 9 Haziran Pentekost
 • 5 Haziran -Ramazan Bayramı
 • 10 – 14 Ağustos -Kurban Bayramı
 • 29 Ekim- Cumhuriyet Bayramı
 • 25 – 26 Aralık Noel

Vize Talep Dilekçesi Hakkında Bilgi

Ülkeye seyahatin amacını beyan eden Hollanda vize başvuru dilekçe örneği turistik amaçlı olduğu takdirde şu şekildedir:

HOLLANDA BAŞKONSOLOSLUĞU’NA

İSTANBUL

Ülkenize ../../…. İle ../../…. tarihleri arasında turistik amaçla seyahat etmeyi planlamaktayım. Seyahatim süresince oluşacak tüm masraflarım(konaklama, transfer, hastalık, kaza, vb.) tarafımdan karşılanacaktır. Seyahatim bitince ülkenizden ayrılacağımı taahhüt ve garanti ederim. Tarafıma gerekli vizenin verilmesini rica ederim.

Saygılarımla…..

Vize başvurusu dilekçe örneği ticari amaçlı başvurularda ise şu şekildedir:

HOLLANDA BAŞKONSOLOSLUĞU’NA

İSTANBUL

Şirketimizin satış müdürü Bay/Bayan………………………….. ülkenizdeki iş ortağımız olan …………… firması ile iş görüşmesi ve çalışma alanımızla ilgili araştırma yapmak üzere ../../… & ../../….. arasında ülkenizi ziyaret edecektir.

…………’in seyahati süresince oluşacak tüm masrafları(konaklama, transfer, hastalık, kaza, vb.) şirketimiz tarafından karşılanacaktır. Satış müdürümüz seyahati bitince ülkenizden ayrılacaktır. Kendisi için gerekli vizenin verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla……

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Ulaşım Bilgileri

Beyoğlu’nda bulunan Başkonsolosluğa ulaşım, binanın oldukça merkezi bir konumda bulunması sayesinde tüm gün kolayca ulaşılabilir bir haldedir.

Toplu taşıma ile binaya erişebilmek için metronun Şişhane ve Taksim duraklarını, Karaköy Tünel Metrosunu ve aşağıda belirtilen İETT otobüs hatlarını kullanmak mümkündür:

 • İETT 36 T: Cebeci – Taksim
 • İETT 54 E: Okmeydanı – Eminönü
 • İETT 85 : Bakırköy – Şişli
 • İETT 55 T: Gaziosmanpaşa – Taksim
 • İETT 77 MT: Mecidiyeköy – Edirnekapı – Taksim
 • İETT 73 F: Florya – Taksim
 • İETT 61 B: Taksim – Beyoğlu
 • İETT 80 T: Yedikule – Taksim
 • İETT 71 T: Ataköy – Taksim
 • İETT 202: Bostancı – Taksim

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Hakkında Bilgi S.S.S

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Adresi Nedir?

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Adres: İstiklal Caddesi, Numara: 197, 34433 / Beyoğlu, İstanbul

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Telefon Numarası Nedir?

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Telefon: +90 212 393 21 21

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri Nedir?

Başkonsolosluk Pazartesi günleri 09.00 ve 17.00 saatleri arasında işlem hizmet vermektedir. Vize bölümü ise Pazartesi – Cuma, 08.30 – 11.30 arasında başvuruları kabul etmektedir.

Hollanda Vize Randevu sayfamızı ziyaret ediniz.

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu

Hollanda Marmaris Konsolosluk iletişim

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu

Hollanda ve Türkiye’nin arasındaki teamüllere uygun olarak faaliyet sürdürmekte olan Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan bulunmaktadır.

Herhangi bir diplomatik vasıf sahibi olmasa da Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’na ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı olmak kaydıyla hizmet vermektedir.

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu vize başvurularının sonuçlanmasında rol almasa da başvuruları kabul etmekte, Türkiye’deki Hollanda vatandaşları için doğum, ölüm gibi durumlarda ya da kimlik, pasaport yenilenmesi işlemlerinde yardımcı olmaktadır.

 

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu Tatil Günleri

Hollanda ve Türkiye’nin resmi tatil olarak kabul ettiği, aşağıda yer alan tarihlerde, Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu hizmet vermemektedir:

 • 1 Ocak Yılbaşı Tatili
 • 2 Nisan Paskalya Bayramı
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 27 Nisan Kral’ın Günü
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • 10 Mayıs Yükseliş Günü
 • 9 Haziran Pentekost
 • 5 Haziran -Ramazan Bayramı
 • 10 – 14 Ağustos -Kurban Bayramı
 • 29 Ekim- Cumhuriyet Bayramı
 • 25 – 26 Aralık Noel

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu S.S.S

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu İletişim Bilgileri Nedir?

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu Adresi: Çıldır Mahallesi 159. Sokak Numara: 23/1 – 48700 – Marmaris MUĞLA

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu Görev Alanı Nedir?

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğun görev kapsamı ise Marmaris, Muğla’dır.

Hollanda Vize Ücretleri sayfamızı ziyaret ediniz.

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu

Hollanda İzmir Başkonsolosluğu iletişim

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu

Hollanda ve Türkiye arasında olagelen işleyişe uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmekte olan Hollanda temsilciliklerinden ve Hollanda Konsoloslukları arasında bulunan Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu, önemli liman kentlerinden İzmir’de bulunmaktadır.

Herhangi bir diplomatik vasfı bulunmasa dahi Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’na ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Kişiler Türkiye’de ikamet etmekte ancak Hollanda vatandaşı olmakta ise pasaport ve kimlik yenileme, doğum, ölüm ve evlilik işlemlerini bildirme ya da noter işlemlerini gerçekleştirme amacıyla Hollanda Konsolosluğu tarafından destek almaktadır.

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu’ndan, Hollanda Ankara Büyükelçiliğinden, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bu konsolosluklar arasındadır.

Hollanda’ya seyahat edecek olan TC vatandaşlarının başvuru dosyalarını kabul edebilen Hollanda İzmir Konsolosluğu bir karar verme merci olarak yetkili değildir.

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu Resmi Tatil Günleri

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu da Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu gibi Türkiye’de faaliyet göstermekte olan diğer Hollanda Konsoloslukları gibi Hollanda ve Türkiye’nin resmi tatil tarihleri olarak kabul edilen dini ve milli bayram günlerinde hizmete kapatılmaktadır.

Hollanda vize başvurusu süreçlerinde gerekli olabilecek Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu tatil günleri bilgileri şu şekildedir:

 • 1 Ocak Yılbaşı Tatili
 • 2 Nisan Paskalya Bayramı
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 27 Nisan Kral’ın Günü
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • 10 Mayıs Yükseliş Günü
 • 9 Haziran Pentekost
 • 5 Haziran -Ramazan Bayramı
 • 10 – 14 Ağustos -Kurban Bayramı
 • 29 Ekim- Cumhuriyet Bayramı
 • 25 – 26 Aralık Noel

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu S.S.S

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu Adresi Nedir?

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu adresi: Cumhuriyet Meydanı, Meydan Apt. No: 11 / 5, 035210, Pasaport / İZMİR

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu Görev Alanı Nedir?

Hollanda İzmir Fahri Konsolosluğu’nun Kapsadığı Görev Bölgeleri İzmir Manisa Uşak Aydın Denizli

Hollanda Vize Başvuru formu sayfamızı ziyaret ediniz.

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu

Hollanda Gaziantep konsolosluk iletişim

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu

Herhangi bir diplomatik vasfı bulunmaksızın Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’na ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği’na bağlı olarak hizmet veren Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu ülkemizin önemli şehirlerinden Gaziantep’te yer almaktadır.

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu Türkiye vatandaşlarının vize başvurularının kabulüne ek olarak Türkiye’de ikamet eden Hollanda vatandaşlarının resmi işlemlerinde de yetki sahibidir. Ancak bilinmesi gereken Türkiye vatandaşlarının vize başvurularının neticesinde yetki sahibi olmadığıdır.

 

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu Resmi Tatilleri

Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye’de yer alan diğer Hollanda Konsoloslukları gibi Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu da iki ülkenin tatil ilan ettiği resmi ve dini önem taşıyan günlerde hizmet vermemektedir. Kurumun faaliyet göstermediği tatil günleri şu şekildedir:

 • 1 Ocak Yılbaşı Tatili
 • 2 Nisan Paskalya Bayramı
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 27 Nisan Kral’ın Günü
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • 10 Mayıs Yükseliş Günü
 • 9 Haziran Pentekost
 • 5 Haziran -Ramazan Bayramı
 • 10 – 14 Ağustos -Kurban Bayramı
 • 29 Ekim- Cumhuriyet Bayramı
 • 25 – 26 Aralık Noel

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu S.S.S

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu İletişim Bilgileri Nedir?

Hollanda Gaziantep Konsolosluk Adresi: Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Kepkepzade Park İş Merkezi, B Blok Numara: 18/27-27090 – Şehitkamil / GAZİANTEP

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu .Görev Bölgesi Nedir?

Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosluğu Yetki Bölgeleri Gaziantep Fahri Konsolosluğu, tüm diğer Hollanda konsoloslukları gibi kendisine yakın olan illeri ve bu illerde yaşayan vatandaşların vize başvurularının kabulünü kapsamaktadır. Bu konsolosluğa vize için Gaziantep Adana Kahramanmaraş Mersin illerinde yaşayanlar başvuruda bulunmaktadır.

Hollanda Vize Ücretleri sayfamızı ziyaret ediniz.